Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Administratorem Twoich Danych Osobowych jest STARIMEX MEBLE, ul. Niepodległości 78, 26-110 Skarżysko-Kamienna, REGON 141679241, NIP 6641056084.

Dane osobowe:

1. Kategorie Danych osobowych, które będą przetwarzane przez STARIMEX MEBLE, ul. Niepodległości 78, 26-110 Skarżysko-Kamienna to:

(a) adres e-mail,

(b) imię i nazwisko

2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub skorzystania z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - email: kwiatek@starimex.com.pl 

4. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) gdy przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

5. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne.

Pliki Cookies

Korzystając ze strony internetowej użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na zapis plików cookies lub innych, tożsamych technologii. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na stronie internetowej.

Kontakt


Kielce
Skarżysko-Kamienna
Starachowice